Програма партії

Мета партії: Побудова соціально справедливого творчого суспільства, яке забезпечує умови динамічного і гармонійного розвитку громадянина.


Завдання партії:

1. Унеможливлення паразитування однієї людини над іншою.

2. Створення державної ефективної моделі трудових відносин, що виключають можливість паразитування на людській праці.

3. Заборона будь-якої участі іноземців або осіб з подвійним громадянством в управлінні державою і державним майном.

4. Ревізія і перегляд умов міжнародних договорів та зобов'язань України.

5. Об'єднання слов'янських народів як основи для інтернаціоналізму, миру на планеті та гармонійного співіснування.

6. Запуск механізму проведення всеукраїнського референдуму з метою ліквідації штучних точок напруги в суспільстві  з питань, які розколюють українське суспільство:

  - надання російській мові статусу другої національної або статусу мови міжнаціонального спілкування;

  - заборона на фінансування державою будь-якої церкви;

  - скасування закону про декомунізацію;

  - заборона на вшанування колаборантів і осіб, які співпрацювали з нацистами;

  - заборона продажу сільськогосподарської української землі в приватну власність;

  - пріоритет українського законодавства над міжнародним в економічних питаннях і питаннях безпеки;

  - виключення з Конституції курсу на Євросоюз і НАТО.

 

Основа ідеології партії: Народовладдя через систему референдумів з ключових та інших питань в країні.

 

Соціальна основа нашої партії: Люди творчої, суспільно корисної праці. Людина - митець.

 

Культура:

 • Формування необхідної державної інфраструктури для надання громадянам умов задоволення культурних потреб (гуртки, секції, курси) з урахуванням можливостей сучасних технологій.
 • Розвиток державної системи культурного проведення часу (театри, філармонії, підтримка здорового українського кінематографа).
 • Повага культурної самобутності народів, що населяють Україну.
 • Скасування антиконституційної дискримінації за мовною, національною та іншими ознаками.
 • Розвиток традиційних сімейних цінностей. Введення кримінальної відповідальності за пропаганду розтління і розпусти.

 

Оподаткування:

Перехід на пряме оподаткування. Скасування системи непрямих податків, в першу чергу ПДВ. Введення єдиного податку на доходи. Введення прогресивного податку на доходи фізичних осіб за принципом "багатий платить більше".

 

Приватизація:

 • У державній власності повинні бути всі природні монополії, енергетика (мається на увазі генерація від мегавату), стратегічні підприємства, містоутворюючі підприємства і видобуток корисних копалин.
 • Ревізія приватизації та залучення до кримінальної відповідальності осіб, винних у розкраданні, знищенні і знеціненні народного майна.

 

 

Аграрна політика:

Сільськогосподарська земля повинна бути виключно у власності держави Україна з можливістю довгострокової оренди. Допускається тільки використання землі під контролем держави. Мета контролю - уникнення шкоди, яка може бути завдана землі в результаті зловживань і деструктивного використання. Заборона на оренду лісів, річок, озер і ставків.

 

Політика в правоохоронних органах:

 • Поставити правоохоронні органи на службу народу України.
 • Повернення вертикалі в правоохоронних органах шляхом ліквідації структур, які організовані закордонними фондами і країнами.
 • Пріоритет: законність і повага прав людини. Формування дієвої та ефективної системи перевиховання осіб, які вчинили правопорушення або злочин. Побудова ефективної системи профілактики та попереджень правопорушень.

 

Політика судової системи:

Повернення виборності суддів, повернення реальної кримінальної відповідальності суддів за завідомо неправомірні рішення.

 

Зовнішня політика:

Пріоритет на інтереси народу України, нейтральний статус, позаблоковість. Мирна політика і добросусідство. Ревізія і зміна принципів співробітництва з такими організаціями як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, а також іншими фінансовими міжнародними організаціями. Основний принцип зовнішньої політики - міжнаціональний і міжконфесійний діалог.


Соціальна політика:

 • Створення умов для комплексного гармонійного розвитку громадянина з метою розкриття повного творчого потенціалу окремих індивідуумів і суспільства в цілому.
 • Гарантована гідна пенсія для всіх, хто працював на благо України, не допускаються фінансові спекуляції з пенсійним забезпеченням.
 • Всебічна максимальна підтримка материнства і дитинства.
 • Якісна перебудова свідомості людини.
 • Дбайливе ставлення до ресурсів планети для забезпечення майбутнього наступних поколінь шляхом відходу від споживчого та накопичувального принципу існування.
 • Державна гарантія прожиткового мінімуму на рівні забезпечення базових фізіологічних і культурних потреб.
 • Введення персональної відповідальності за стан стандартів життя громадянина.
 • Скасування програми існуючої ювенальної юстиції.
 • Побудова нової системи допомоги сім'ї і недопущення розпусти і розтління.
 • Принцип соціальної справедливості та здоровий спосіб життя - як основа соціальної політики.
 • Державна пропаганда здорового способу життя та спорту. Відновлення державної спортивної інфраструктури.
 • Підтримка ініціатив спрямованих на: інтелектуальний, творчий і духовний розвиток, підвищення продуктивності праці, скорочення робочого дня, ефективності використання знань, сировини, матеріалів та енергоресурсів, підвищення безпеки життя людини, ліквідації бідності.
 • Кожна Людина має право на отримання достовірної інформації про рух і розподілі суспільних коштів. Кожній Людині доступна інформація про статус виконання рішень суспільства. Пріоритетом є життя і здоров'я громадянина, людяність, високі духовно-моральні устремління Людини, гуманність, сумлінність, взаємоповага і зміцнення дружби між народами і людьми.

 

Оборонна політика:

 • Ми виступаємо за формування комбінованої системи з контрактної та призовної складової.
 • Пріоритет на розвиток і модернізацію вітчизняного військово-промислового комплексу.
 • Декриміналізація армії, державних структур та суспільно-політичного життя.
 • Заборона діяльності НКО (некомерційних організацій), що фінансуються з-за кордону. Недопуск до управління людей, які працювали або вчилися за рахунок інших держав і афілійованих з ними фондів.
 • Захист героїчної історичної спадщини українського народу.
 • Формування національних державних телеканалів і інформаційних агентств.
 • Створення вітчизняної інформаційної інфраструктури, інтернет-сервісів, соціальних мереж і місць для розміщення відеофайлів, а також формування законодавчої бази для контролю роботи закордонних ресурсів на території України.

 

Політика екології:

 • Вивчення і відновлення правильних відносин з навколишнім світом.
 • Встановлення пріоритетів розвитку середовища людського проживання відповідно до принципу екологічного співіснування людини і природи як всередині країни, так і на міжнародному рівні.
 • Введення єдиної державної екологічної програми розвитку України, метою якої повинна стати не тільки сама людина, а й збереження і відновлення різноманітності всіх форм навколишнього середовища в гармонійному поєднанні їх з діяльністю людини.
 • Встановлення дієвих заходів екологічної безпеки та їх впровадження в життя, а також створення механізму реальної відповідальності за порушення екологічної безпеки.
 • Введення відповідальності держави перед громадами і конкретними особами, які постраждали від екологічних катастроф або наслідків небезпечного поводження з природою, незалежно від суб'єкта заподіяння шкоди.
 • Відновлення обов'язковості очищення водних ресурсів України з покладанням відповідальності на місцеві органи влади за забруднення водойм, незалежно від того, природна ця водойма або штучно створена.
 • Введення системи обліку дерев для протистояння незаконній вирубці лісів.


Освіта:

Доступ до знань, досвіду і професійних навичок не може бути платним товаром, держава повинна забезпечувати все вищеперелічене. Гарантоване працевлаштування випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів. Налаштування системи комунікації та взаємодії між вітчизняною промисловістю і навчальними закладами. Інтеграція приватних навчальних закладів в українську промисловість.

 

Охорона здоров'я:

 • Гарантована безкоштовна охорона здоров'я для громадян України відповідно до Конституції. Будь-яка приватна медицина діє під суворим контролем держави.
 • Збереження кадрового потенціалу в медицині - пріоритет галузі.
 • Збереження і відновлення існуючої мережі лікувальних установ з метою забезпечення територіальної доступності медичної допомоги.
 • Ліквідація структур-прокладок між фінансами і лікувальними закладами, таких, як НСЗУ (Національна служба здоров'я).
 • Повернення до системи національних протоколів і рекомендацій.
 • Встановлення дієвих методів покарання за нанесення свідомо доведеної шкоди здоров'ю пацієнта, затягування лікування, лікування неіснуючих хвороб з метою отримання вигоди і з іншими цілями, що йдуть врозріз з інтересами здоров'я пацієнта, прирівнюються до особливо тяжких злочинів.


Донбас:

Пріоритет неподільності територіальних суб'єктів України. Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які саботують процеси відновлення контролю на тимчасово непідконтрольних територіях. Мирна інтеграція Донбасу в Україні, формування програми фінансових компенсацій жителям, які постраждали від бойових дій з обох сторін конфлікту. Публічне розслідування військових злочинів, скоєних з обох сторін конфлікту, залучення винних до кримінальної відповідальності.

 

Крим:

Позиція партії відображена в Конституції України.

 

Оптимізація систем державного управління:

Формування державної структури, що здійснює функцію нагляду за дотриманням стандартів життя в сферах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, правоохоронної системи і т.д. Ревізія законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих після 21 лютого 2014 року. Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до прийняття і виконання антиконституційних і антинародних нормативно-правових актів.

 

Економічна політика:

 • Перехід на планову економіку в ключових галузях промисловості.
 • Проведення нової високотехнологічної індустріалізації, заснованої на високоточному прогнозуванні потреб громадян України з максимальним ухилом на імпортозаміщення.
 • Введення жорсткого державного контролю за транскордонним рухом капіталу.
 • Формування економіки з раціональним використанням природних ресурсів, збереження родючості грунту, чистоти водойм, повітря, а також спеціальні заходи, що застосовуються до власників і керівників підприємств, що забруднюють навколишнє середовище, спрямовані на зведення до мінімуму забруднень, а в окремих випадках і до повного закриття таких виробництв.
 • Протекціонізм власного виробника і впровадження прозорої та справедливої ​​митної політики.
 • Розробка і втілення державних програм розвитку в таких сферах як туризм, інфраструктура, спорт та інших, які вимагають невеликих вкладень, але дають високі прибутки.

 • Заборона реклами шкідливих продуктів і послуг.