Економічна політика

Перехід на планову економіку в ключових і наукомістких галузях промисловості.

Проведення нової високотехнологічної індустріалізації, заснованої на високоточному прогнозування потреб громадян України з максимальним ухилом на імпортозаміщення.

Введення жорсткого державного контролю за транскордонним рухом капіталу.

Формування економіки з раціональним використанням природних ресурсів, збереження родючості грунту, чистоти водойм, повітря, а також спеціальні заходи, що застосовуються до власників і керівників підприємств, що забруднюють навколишнє середовище, спрямовані на зведення до мінімуму забруднень, а в окремих випадках і до повного закриття таких виробництв .

Протекціонізм власного виробника і впровадження прозорої та справедливої ​​митної політики.

Розробка і втілення державних програм розвитку в таких сферах як туризм, інфраструктура, спорт та інших, які вимагають невеликих вкладень, але дають високі прибутки.