Економічна політика

  • Перехід на планову економіку в ключових галузях промисловості. 

  • Проведення нової високотехнологічної індустріалізації, заснованої на високоточному прогнозуванні потреб громадян України з максимальним ухилом на імпортозаміщення. 

  • Введення жорсткого державного контролю за транскордонним рухом капіталу. 

  • Формування економіки з раціональним використанням природних ресурсів, збереження родючості грунту, чистоти водойм, повітря, а також застосування спеціальних заходів до власників і керівників підприємств, які забруднюють навколишнє середовище з метою зведення до мінімуму забруднень, а в окремих випадках, до повного закриття таких виробництв.

  • Протекціонізм власного виробника і впровадження прозорої та справедливої ​​митної політики.

  • Розробка і втілення державних програм розвитку в таких сферах як туризм, інфраструктура, спорт та інших, які вимагають невеликих вкладень, але дають високі прибутки. 

  • Заборона реклами шкідливих продуктів і послуг.