Політика екології

 • Вивчення і відновлення гармонійних відносин з навколишнім світом.

  Встановлення в законах України пріоритетів розвитку середовища людського проживання відповідно до принципу екологічного співіснування людини і природи.

  Введення єдиної державної екологічної програми розвитку України, метою якої повинно стати не тільки сама людина як такої, а збереження і відновлення різноманітності всіх форм навколишнього середовища в гармонійному поєднанні їх з діяльністю людини.

  Встановлення дієвих заходів екологічної безпеки та їх впровадження в життя, а також створення механізму реальної відповідальності за порушення екологічної безпеки.

  Введення відповідальності держави перед громадами і конкретними особами, які постраждали від екологічних катастроф або наслідків небезпечного поводження з природою, незалежно від суб'єкта заподіяння шкоди.

  Відновлення обов'язковості очищення водних ресурсів України, для всіх, хто працює на території України суб'єктів, з покладанням контролю за цим процесом на правоохоронні органи і місцеві органи влади. Забруднення водойм, незалежно від того природна ця водойма або штучно створена, буде кваліфіковано як порушення закону.

  Введення системи обліку дерев, для протистояння незаконній вирубці лісів.