Соціальна політика

 • Створення умов для комплексного гармонійного розвитку громадянина з метою розкриття повного потенціалу окремих індивідуумів і суспільства в цілому.

  Гарантована гідна пенсія на рівні задоволення базових фізіологічних і культурних потреб, згідно з розрахунками ООН для всіх, хто працював на благо України, не допускаються фінансові спекуляції з пенсійним забезпеченням.

  Всебічна максимальна підтримка материнства і дитинства шляхом збільшення дотації держави дитячих таборів, гуртків, оздоровчих комплексів.

  Дбайливе ставлення до ресурсів планети для забезпечення майбутнього наступних поколінь, шляхом відходу від споживчого та накопичувального принципу існування.

  Державна гарантія прожиткового мінімуму на рівні забезпечення базових фізіологічних і культурних потреб розрахованих за методиками ООН.

  Введення персональної кримінальної відповідальності за зниження стану стандартів життя громадянина.

  Скасування системи існуючої ювенальної юстиції.

  Побудова нової системи допомоги сім'ї і недопущення розпусти і розтління.

  Державна пропаганда здорового способу життя та спорту. Відновлення державної спортивної інфраструктури.

  Розробка і реалізація державних програм, підтримка ініціатив спрямованих на: інтелектуальне, творче і духовний розвиток, підвищення продуктивності праці, скорочення робочого дня, ефективності використання знань, сировини, матеріалів та енергоресурсів, підвищення безпеки життя людини, ліквідація бідності.


  Кожна Людина має право на отримання достовірної інформації про рух і розподілі суспільних коштів. Кожній Людині доступна інформація про статус виконання рішень суспільства. Пріоритетом є життя і здоров'я громадянина, людяність, високі духовно-моральні устремління Людини, гуманність, сумлінність, взаємоповага і зміцнення дружби між народами і людьми.