Соціальна політика

 • Створення умов для комплексного гармонійного розвитку громадянина з метою розкриття повного творчого потенціалу окремих індивідуумів і суспільства в цілому. 

 • Гарантована гідна пенсія для всіх, хто працював на благо України, не допускаються фінансові спекуляції з пенсійним забезпеченням. 

 • Всебічна максимальна підтримка материнства і дитинства. 

 • Якісна перебудова свідомості людини. 

 • Дбайливе ставлення до ресурсів планети для забезпечення майбутнього наступних поколінь, шляхом відходу від споживчого та накопичувального принципу існування. 

 • Державна гарантія прожиткового мінімуму на рівні забезпечення базових фізіологічних і культурних потреб. 

 • Введення персональної відповідальності за стан стандартів життя громадянина. 

 • Скасування програми існуючої ювенальної юстиції. Побудова нової системи допомоги сім'ї і недопущення розпусти і розтління. 

 • Принцип соціальної справедливості та здоровий спосіб життя - як основа соціальної політики. 

 • Державна пропаганда здорового способу життя та спорту. Відновлення державної спортивної інфраструктури. 

 • Підтримка ініціатив, спрямованих на інтелектуальний, творчий і духовний розвиток, підвищення продуктивності праці, ефективності використання знань, сировини, матеріалів та енергоресурсів, скорочення робочого дня, підвищення безпеки життя людини, ліквідація бідності.


Кожна людина має право на отримання достовірної інформації про рух і розподіл суспільних коштів. Кожній людині доступна інформація про статус виконання рішень суспільства. Пріоритетом є життя і здоров'я громадянина, людяність, високі духовно-моральні устремління людини, гуманність, сумлінність, взаємоповага і зміцнення дружби між народами і людьми.